Anna Frączek

PTSTA

Piotr Przybylski

CTA contract

Alicja Smelkowska

PTSTA

Filip Zaręba

.

Lidia Cierpiałkowska

Prof. dr hab.

Izabella Bobrowska

PTSTA

Dominique Dye

TSTA

Centrum Analizy Transakcyjnej (CAT)

CentrumAT to zespół specjalistów zajmujących się psychoterapią, nauczaniem psychoterapii i superwizją, którzy identyfikują się z niejednorodnym sposobem myślenia.

Prof. Dr hab. Lidia Cierpiałkowska rozpoczęła historię szkoleń swoich uczniów z koncepcji Analizy Transakcyjnej i Teorii Relacji z Obiektem w 1990 roku. Następnie dołączyła do niej PTSTA – P Alicja Smelkowska w 1994. W 2005 roku dołączyła PTSTA – P Anna Frączek. Specjalistki kształciły się u mentorów z Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii od początku pracy zawodowej w psychoterapii i nauczaniu. Współpraca merytoryczna, metodologiczna i szkoleniowa z profesjonalistami z całej Europy trwa nadal. TSTA – P Dominique Dye czyli superwizorka i nauczyciel analizy transakcyjnej współpracuje z nami od 2011 roku. Jako zespół rozwijamy się merytorycznie i organizacyjnie i dlatego w 2016 roku dołączył do nas Piotr Przybylski, a w 2017 roku Filip Zaręba.

Obecnie Anna Frączek i Alicja Smelkowska uczą i superwizują w Centrum Analizy Transakcyjnej oraz Francuskiej Szkole Analizy Transakcyjnej CAFAT, której dyrektorem jest TSTA Dominique Dye.

Absolwenci szkoleń psychoterapeutycznych prowadzonych przez CentrumAT, mogą uzyskać certyfikat psychoterapeutyczny EATAakredytowany przez renomowane stowarzyszenia, w tym PTAT, EAP itp., akceptowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


 

Każdy z psychoterapeutów umawia pacjentów osobiście, zatem chcąc się umówić się na spotkanie należy kontaktować się z nią lub nim pod wskazany numer telefonu:

Prof. Dr hab. Lidia Cierpiałkowska

jest certyfikowanym psychoterapeutą EAP (European Association for Psychotherapy). Od wielu lat szkoli i superwizuje polskich psychoterapeutów.

Telefon: 728 998 292

TSTA-P Dominique Dye

jest psychoterapeutą, superwizorem i nauczycielem w koncepcji Analizy Transakcyjnej. Jest dyrektorem szkoły AT we Francji. Szkolenia prowadzi w Maroku od 13 lat i w Polsce od 9 lat.

PTSTA Anna Frączek

Nauczyciel i Superwizor AT w kontrakcie z EATA


jest psychologiem i Certyfikowanym Analitykiem Transakcyjnym w dziedzinie psychoterapii. Szkoli się u specjalistów z Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii. Ukończyła również polską Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej. Obecnie jest w trakcie Specjalizację z Psychologii Klinicznej. Zajmuje się psychoterapią, nauczaniem psychoterapii oraz superwizją.

Telefon: 500 206 399

PTSTA Alicja Smelkowska

Nauczyciel i Superwizor AT w kontrakcie z EATA

jest psychologiem. zdobyła swój Certyfikat Analityka Transakcyjnego w dziedzinie Psychoterapii w Belgii. Uczy się AT we Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Podczas swojej praktyki kształciła się w Psychoterapii Gestalt, Teorii Relacji z Obiektem, Terapii Lowenowskiej oraz innych w Polsce i za granicą.

Telefon: 664 17 34 17

PTSTA Izabella Bobrowska

Nauczyciel i Superwizor AT w kontrakcie z EATA

Kształci się u nauczycieli i superwizorów z Belgii i Francji. Jest w trakcie specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, poradnictwo psychologiczne, oraz superwizje i szkolenia w zakresie psychoedukacji i psychoterapii.

Telefon: 603 404 616

Piotr Przybylski

jest psychologiem i psychoterapeutą. Absolwent Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna). Absolwent 4’letniej Szkoły Psychoterapii  w nurcie Analizy Transakcyjnej oraz Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Pracuje jako Asystent w Instytucie Psychologii UZ,  prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu.

Telefon: 505 978 546

Filip Zaręba

Psychoterapeuta, trener. Swoje kompetencje rozwija w szkole psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej prowadzonej przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Ukończył szkolenie 101 (akredytowane przez EATA oraz ITAA). Członek Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Telefon: 531 787 075