Anna Frączek

PTSTA

Piotr Przybylski

CTA contract

Alicja Smelkowska

PTSTA

Filip Zaręba

CTA contract

Lidia Cierpiałkowska

Prof. dr hab.

Magali Poujol

PTSTA

Izabella Bobrowska

PTSTA

Dominique Dye

TSTA

Centrum Analizy Transakcyjnej (CAT)

CentrumAT to zespół specjalistów zajmujących się psychoterapią, nauczaniem psychoterapii i superwizją, którzy identyfikują się z niejednorodnym sposobem myślenia.

Prof. Dr hab. Lidia Cierpiałkowska rozpoczęła historię szkoleń swoich uczniów z koncepcji Analizy Transakcyjnej i Teorii Relacji z Obiektem w 1990 roku. Następnie dołączyła do niej PTSTA – P Alicja Smelkowska w 1994. W 2005 roku dołączyła PTSTA – P Anna Frączek. Specjalistki kształciły się u mentorów z Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii od początku pracy zawodowej w psychoterapii i nauczaniu. Współpraca merytoryczna, metodologiczna i szkoleniowa z profesjonalistami z całej Europy trwa nadal. TSTA – P Dominique Dye czyli superwizorka i nauczyciel analizy transakcyjnej współpracuje z nami od 2011 roku. Jako zespół rozwijamy się merytorycznie i organizacyjnie i dlatego w 2016 roku dołączył do nas Piotr Przybylski, a w 2017 roku Filip Zaręba.

Obecnie Anna Frączek i Alicja Smelkowska uczą i superwizują w Centrum Analizy Transakcyjnej oraz Francuskiej Szkole Analizy Transakcyjnej CAFAT, której dyrektorem jest TSTA Dominique Dye.

Absolwenci szkoleń psychoterapeutycznych prowadzonych przez CentrumAT, mogą uzyskać certyfikat psychoterapeutyczny EATAakredytowany przez renomowane stowarzyszenia, w tym PTAT, EAP itp., akceptowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


 

Każdy z psychoterapeutów umawia pacjentów osobiście, zatem chcąc się umówić się na spotkanie należy kontaktować się z nią lub nim pod wskazany numer telefonu:

Prof. Dr hab. Lidia Cierpiałkowska

jest certyfikowanym psychoterapeutą EAP (European Association for Psychotherapy). Od wielu lat szkoli i superwizuje polskich psychoterapeutów.

Telefon: 728 998 292

TSTA-P Dominique Dye

jest psychoterapeutą, superwizorem i nauczycielem w koncepcji Analizy Transakcyjnej. Jest dyrektorem szkoły AT we Francji. Szkolenia prowadzi w Maroku od 13 lat i w Polsce od 9 lat.

PTSTA Anna Frączek

Nauczyciel i Superwizor AT w kontrakcie z EATA


jest psychologiem i Certyfikowanym Analitykiem Transakcyjnym w dziedzinie psychoterapii. Szkoli się u specjalistów z Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii. Ukończyła również polską Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej. Obecnie jest w trakcie Specjalizację z Psychologii Klinicznej. Zajmuje się psychoterapią, nauczaniem psychoterapii oraz superwizją.

Telefon: 500 206 399

PTSTA Alicja Smelkowska

Nauczyciel i Superwizor AT w kontrakcie z EATA

jest psychologiem i psychoterapeutą. Certyfikat Analityka Transakcyjnego w dziedzinie Psychoterapii zdobyła w Belgii. Uczy się AT we Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Podczas swojej praktyki kształciła się w Psychoterapii Gestalt, Teorii Relacji z Obiektem, Terapii Lowenowskiej oraz innych w Polsce i za granicą.

Telefon: 664 17 34 17

PTSTA Izabella Bobrowska

Nauczyciel i Superwizor AT w kontrakcie z EATA

Kształci się u nauczycieli i superwizorów z Belgii i Francji. Jest w trakcie specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, poradnictwo psychologiczne, oraz superwizje i szkolenia w zakresie psychoedukacji i psychoterapii.

Telefon: 603 404 616

Piotr Przybylski

jest psychologiem i psychoterapeutą. Absolwent Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna). Absolwent 4’letniej Szkoły Psychoterapii  w nurcie Analizy Transakcyjnej oraz Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Pracuje jako Asystent w Instytucie Psychologii UZ,  prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu.

Telefon: 505 978 546

Filip Zaręba

Psychoterapeuta, trener. Swoje kompetencje rozwija w szkole psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej prowadzonej przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Ukończył szkolenie 101 (akredytowane przez EATA oraz ITAA). Członek Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Telefon: 531 787 075

PTSTA Magali Poujol

Nauczyciel i Superwizor AT w kontrakcie z EATA

Certyfikowany Analityk Transakcyjny (CTA) w dziedzinie psychoterapii, prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną, pracuje z osobami dorosłymi oraz grupami. Odbyła szkolenie u francuskich i polskich trenerów, pracuje szczególnie w nurcie Relacyjnej AT oraz Neoreichian TA. Prowadzi zajęcia i superwizje we Francji (Clermont-Ferrand, Bordeaux), a obecnie również w Polsce. Przez ostatnie 3 lata współkierowała szkołą analizy transakcyjnej w środkowej Francji.