Szkoła Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej

Tak jak Studium Analizy Transakcyjnej (1 rok) jest przeznaczone dla każdego, kto chciałby się rozwijać w różnych obszarach funkcjonowania, tak  Szkoła Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej (2 rok) jest skierowana do osób chcących szkolić się w psychoterapii. Program naszej szkoły umożliwia przygotowanie się uczestników do międzynarodowej certyfikacji psychoterapeutycznej i spełnia warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 27.11.2013, Poz. 1386).

Formularz zgłoszeniowy : <<< Kliknij i wyślij zgłoszenie!>>>

Warunki przyjęcia na II rok:

 • Posiadanie szkolenia bądź testu 101,
 • Ukończenie I roku Szkoły (Studium) lub ukończenie 7 warsztatów o tematyce podobnej ze Studium AT prowadzonych z osobami z certyfikatem PTSTA/TSTA,
 • Przesłanie CV zawodowego,
 • Przesłanie swoich planów związanych z AT,
 • Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z zarządem Centrum Analizy Transakcyjnej. Jednym z elementów rozmowy jest zaprezentowanie swoich kompetencji w trakcie symulowanej rozmowy z pacjentem,
 • Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł,
 • Wymagane jest wykształcenie wyższe magisterskie,

Psychoterapia AT II – praca z klientem indywidualnym drugi rok szkolenia z Analizy Transakcyjnej


Cel Szkolenia: przedstawienie teorii psychoterapii AT w odniesieniu do praktyki osób szkolących się. Analiza praktyki psychoterapeutycznej.

Metody: nadal przedstawiamy dużo teorii jednak coraz więcej jest trenowania praktyki. Ćwiczenie diagnozy na przypadkach i we własnej praktyce. Uczestnicy ćwiczą w parach terapeuta i pacjent, wprowadzają swoje doświadczenia z pacjentami na grupę – analiza przeniesienia i przeciwprzeniesienia oraz ćwiczenie „rozmowy z rodzicem”, „praca na krzesłach”.

Opłaty za Szkołę AT w dziedzinie psychoterapii:

Trening interpersonalny: 700 zł
Warsztat: 700 zł
Warsztat z TSTA – P Dominique Dye / Briony Nicholls / Yves Verdier:
– 100 Euro + 850 zł*

*cena obowiązuje od Października 2019 r.

Zajęcia SzkołyAT odbywają się:

– Piątek: 16:00 – 19:00,
– Sobota: 09:30 – 18:00,
– Niedziela: 09:30 – 14:00,

Terminy, II rok 2023/2024:

 • 17-19.11.2023 r.
 • 15-17.12.2023 r.
 • 26-28.01.2024 r.
 • 09-11.02.2024 r.
 • 08-10.03.2024 r.
 • 19-21.04.2024 r.
 • 17-19.05.2024 r.
 • 14-16.06.2024 r.

Terminy, II rok 2024/2025:

 • 25-27.10.2024 r.
 • 22-24.11.2024 r.
 • 06-08.12.2024 r.
 • 17-19.01.2025 r.
 • 07-09.02.2025 r.
 • 07-09.03.2025 r.
 • 25-27.04.2025 r.
 • 16-18.05.2025 r.
 • Trening interpersonalny.
 • Etyka i deontologia. Diagnoza opisowa i wyjaśniająca. Impasy.
  Treści: podstawowe wartości etyczne i zasady etyczne EATA – wymiary refleksji etycznej w praktyce; koncepty analizy transakcyjnej na opisowym i wyjaśniającym poziomie diagnozy; koncepcja impasów wg Gouldingów i w ujęciu Mellora.
 • Dymensjonalny i kategorialny model diagnozy. Rozwój organizacji osobowości i poziomy organizacji osobowości.
  Treści: możliwości diagnozowania zaburzeń osobowości z wykorzystaniem AT w oparciu o współcześnie modele diagnostyczne (ICD 11 i DSM V); rozwój struktury self w ujęciu Sills i Hargaden; procesy wewnątrzpsychiczne, rozszczepienie, nieświadoma relacyjna struktura w Dz2, organizacja osobowości w ujęciu Frączek, Kernberga i McWilliams.
 • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie.
  Treści: przeniesienie wg. Berne’a, typy przeniesienia w ujęciu Moiso, przeciwprzeniesienie wg. Novellino, przeniesienie i psychologia ego, procesy symbiotyczne w relacji teraputycznej, symbolizacja jako metoda pracy z przeniesieniem, analiza wypowiedzi a przeniesienie.
 • Typy osobowości i specyfika procesu terapeutycznego – cz. 1.
  Treści: osobowość schizoidalna, paranoidalna i borderline – diagnoza i proces terapii w analizie transakcyjnej i innych podejściach.
 • Typy osobowości i specyfika procesu terapeutycznego – cz. 2.
  Treści: osobowość narcystyczna, dyssocjalna i pasywno-agresywna – diagnoza i proces terapii w analizie transakcyjnej i innych podejściach (j.w.).
 • Typy osobowości i specyfika procesu terapeutycznego – cz. 3.
  Treść: dosobowość obsesyjno-kompulsywna, histrioniczna i zależna – diagnoza i proces terapii w analizie transakcyjnej i innych podejściach (j.w.).
 • Typy osobowości i specyfika procesu terapeutycznego – cz. 4. Trauma i stres potraumatyczny w kontekście rozwojowym.
  Treści: osobowość unikająca – diagnoza i proces terapii w analizie transakcyjnej i innych podejściach; dysocjacja w ujęciu analizy transakcyjnej, strukturalne i relacyjne rozumienie traumatyzacji w analizie transakcyjnej.

Psychoterapia AT III – praca z klientem indywidualnym trzeci rok szkolenia z AT


Cel Szkolenia: praktyka psychoterapii przedstawiana na forum, analiza problemów praktycznych w koncepcji AT oraz przedstawienie alternatywnych metod pracy z klientem.

Metody: różnorodne metody działania w AT i powiązanie ich z innymi teoriami psychoterapii. Trener wskazuje na zastosowanie innych metod pracy np. eksperymentu, analizy przeciwprzeniesienia, bajki itd. Tak aby student mógł mieć kilka opcji w pracy z pacjentem. Ćwiczenie różnych metod pracy do jednego przypadku. Analiza nagrań.

 • Interwencje terapeutyczne
  Treści: interwencje terapeutyczne Berne’a jako metoda dekontaminacji Dorosłego, transakcje empatyczne Sills i Hargaden
 • Plan terapii i kontrakty na różnych etapach leczenia cz.1 
  Treści: plan leczenia a diagnoza, plan leczenia a kontrakt, strategia 3xP (ochrona, przyzwolenie, moc) cztery etapy leczenia wg. Bene, sześć etapów procesu terapeutycznego wg. Erskina.
 • Plan terapii i kontrakty na różnych etapach leczenia cz. 2 
  Treści: plan leczenia a diagnoza, plan leczenia a kontrakt, zintegrowane podejście Clarkson, indywidualne plany leczenia.
 • Podejście neoraichiańskie
  Treści: tło historyczne, znaczenie aspektów cielesnych w pracy terapeutycznej (Lowen, Boodella, Woolams) teoria bio-skryptu (Lenhart), protokół skryptowy, metody pracy.
 • Szkoła redecyzji 
  Treści: tło historyczne, warunki wstępne redecyzji – analiza materiału skryptowego, regresywny charakter pracy nad redecyzją, praca nad sceną pierwotną, szkoła redecyzji w pracy indywidualnej i w grupie
 • Podejścia relacyjne, układ pasożytniczy i jego związki z podejściem behawioralno-poznawczym
  Treści: koncepcja racket Berne’a, obieg uczuć pasożytniczych historia i fenomenologia (Erskine), 4 formy pasożytnictwa wg. English, kwestionariusz de Saint Pierre.
 • Praca nad de konfuzją Dziecka
  Treści: superwizja, szczególne problemy pracy terapeutycznej związane z leczeniem Dziecka
 • Stan ja Rodzica i jego leczenie
  Treści: interwencje rodzicielskie, self parenting wg James, techniki korygowania parentingu, wywiad z Rodzicem.

Terminy, III rok 2023/2024:

 • 27-29.10.2023 r.
 • 17-19.11.2023 r.
 • 15-17.12.2023 r.
 • 26-28.01.2024 r. Dominique Dye
 • 09-11.02.2024 r.
 • 08-10.03.2024 r.
 • 19-21.04.2024 r.
 • 24-26.05.2024 r.

Terminy, III rok 2024/2025:

 • 15-17.11.2024 r.
 • 13-15.12.2024 r.
 • 24-26.01.2025 r.
 • 07-09.02.2025 r.
 • 07-09.03.2025 r.
 • 25-27.04.2025 r.
 • 23-25.05.2025 r.
 • 13-15.06.2025 r.

Psychoterapia AT IV – praca z grupą i jednostką czwarty rok szkolenia z AT


Cel Szkolenia: przedstawienie teorii psychoterapii grupowej AT w odniesieniu do praktyki osób szkolących się. Analiza praktyki psychoterapeutycznej. Analiza różnorodnych grup.

Metody: wykłady teoretyczne i doświadczenia praktyczne w podobnym wymiarze godzin np. analiza grupy szkoleniowej oraz analiza przedstawionych przypadków.

 • Superwizja
 • TBO Berna
  Treści: struktura grupy, liderzy i członkowie, mit założycielski, kultura organizacji, grupa a jednostką i interwencja w grupie, teoria superwizji grup.
 • Przygotowanie do prowadzenia grup psychoterapeutycznych
  Treści: plan leczenia a diagnoza, plan leczenia a kontrakt, zintegrowane podejście Clarkson, indywidualne plany leczenia.
 • Pierwsza faza procesu grupowego w AT
  Treści: zadania psychoterapeuty i uczestników grupy w pierwszej fazie procesu grupowego, rodzaje interwencji używanych w tej fazie, praca nad granicą zewnętrzną, przeniesienia na terapeutów i innych uczestników grupy. Początek i koniec fazy pierwszej procesu grupowego, podobieństwa i różnice. Psychoterapia grupowa jako katalizator zmian w psychoterapii indywidualnej.
 • Druga faza procesu grupowego w AT
  Treści: zadania psychoterapeuty i uczestników grupy w drugiej fazie procesu grupowego, rodzaje interwencji używanych w tej fazie, praca nad granicą wewnętrzną mniejszą, przeniesienia na terapeutów i innych uczestników grupy. Praca ze szturmem. Czynniki leczące w grupach terapeutycznych, a czynniki leczące w psychoterapii indywidualnej.
 • Trzecia faza procesu grupowego w AT
  Treści: zadania psychoterapeuty i uczestników grupy w trzeciej fazie procesu grupowego, rodzaje interwencji używanych w tej fazie, przeniesienia na terapeutów i innych uczestników grupy.
 • Czwarta faza procesu grupowego w AT
  Treści: tworzenie się podgrup, różnicowanie i zdolność wyrażania swoich preferencji, różnicowanie w ekonomii znaków rozpoznania wobec różnych osób, praca nad skryptami. Proces terapii indywidualnej.
 • Piąta faza procesu grupowego w AT
  Treści: Rozstanie się, analiza doświadczeń emocjonalnych i skupianie się na żałobie. Rola psychoterapeuty, sytuacje trudne w rozstawaniu się, kończeniu terapii.
 • Człowiek w perspektywie AT – integracja koncepcji A; Egzamin 
  Treści: sytuacje trudne w prowadzeniu grup psychoterapeutycznych.

Terminy, IV rok 2023/2024:

 • 27-29.10.2023 r.
 • 24-26.11.2023 r.
 • 08-10.12.2023 r.
 • 19-21.01.2024 r.
 • 16-18.02.2024 r. Briony Nicholls
 • 15-17.03.2024 r.
 • 12-14.04.2024 r.
 • 21-23.06.2024 r.

Terminy, IV rok 2024/2025:

 • 25-27.10.2024 r.
 • 22-24.11.2024 r.
 • 06-08.12.2024 r.
 • 24-26.01.2025 r.
 • 14-16.02.2025 r.
 • 14-16.03.2025 r.
 • 11-13.04.2025 r.
 • 23-25.05.2025 r.

V – VI roku Szkoły Psychoterapii w Analizie Transakcyjnej


(w zależności, czy osoba ukończyła inną szkołę psychoterapii oraz czy czuje taką potrzebę, będzie uczestniczyła w wybranej ilości lat seminariów) – przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego

Cel Szkolenia:Analiza pracy psychoterapeutycznej studentów oraz uzupełnianie teorii w zgodzie z zapotrzebowaniem studentów.

Metody: analiza nagrań, analizowanie i dyskutowanie zagadnień z prac CTA.

 • Seminaria z superwizjami grupowymi – zapoznawanie się z koncepcjami, które są wspólnie ustalane z uczestnikami, superwizje grupowe.

Opłaty za udział w seminariach:

Warsztat: 300 zł
Prowadzą: TSTA-P Anna Frączek oraz TSTA-P Alicja Smelkowska

Zajęcia odbywają się:

– Sobota: 09:30 – 18:00,

Terminy, rok V i VI 2022/2023:

 • 11.05.2024 r.
 • 08.06.2024 r.
 • 02.11.2024 r.
 • 30.11.2024 r.
 • 01.02.2025 r.
 • 01.03.2025 r.
 • 05.04.2025 r.
 • 10.05.2025 r.
 • 07.06.2025 r.
ANALIZA TRANSAKCYJNA