Szkoła Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej

Tak jak Studium Analizy Transakcyjnej (1 rok) jest przeznaczone dla każdego, kto chciałby się rozwijać w różnych obszarach funkcjonowania, tak  Szkoła Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej (2 rok) jest skierowana do osób chcących szkolić się w psychoterapii. Program naszej szkoły umożliwia przygotowanie się uczestników do międzynarodowej certyfikacji psychoterapeutycznej i spełnia warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 27.11.2013, Poz. 1386).

Formularz zgłoszeniowy : REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA 31.05.2021 r.

Warunki przyjęcia na II rok:

 • Posiadanie szkolenia bądź testu 101,
 • Ukończenie I roku Szkoły (Studium) lub ukończenie 7 warsztatów o tematyce podobnej ze Studium AT prowadzonych z osobami z certyfikatem PTSTA/TSTA,
 • Przesłanie CV zawodowego,
 • Przesłanie swoich planów związanych z AT,
 • Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z zarządem Centrum Analizy Transakcyjnej,
 • Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł,

Psychoterapia AT II – praca z klientem indywidualnym drugi rok szkolenia z Analizy Transakcyjnej


Cel Szkolenia: przedstawienie teorii psychoterapii AT w odniesieniu do praktyki osób szkolących się. Analiza praktyki psychoterapeutycznej.

Metody: nadal przedstawiamy dużo teorii jednak coraz więcej jest trenowania praktyki. Ćwiczenie diagnozy na przypadkach i we własnej praktyce. Uczestnicy ćwiczą w parach terapeuta i pacjent, wprowadzają swoje doświadczenia z pacjentami na grupę – analiza przeniesienia i przeciwprzeniesienia oraz ćwiczenie „rozmowy z rodzicem”, „praca na krzesłach”.

Opłaty za Szkołę AT w dziedzinie psychoterapii:

Trening interpersonalny: 550 zł
Warsztat: 550 zł
Warsztat z TSTA – P Dominique Dye / Briony Nicholls / Yves Verdier:
– 100 Euro + 850 zł*

*cena obowiązuje od Października 2019 r.

Zajęcia SzkołyAT odbywają się:

– Piątek: 16:00 – 19:00,
– Sobota: 09:30 – 18:00,
– Niedziela: 09:30 – 14:00,

Terminy, II rok 2021/2022:

 • 12-14.11.2021 r.
 • 17-19.12.2021 r. Dominique Dye
 • 21-23.01.2022 r.
 • 18-20.02.2022 r. Magali Poujol
 • 18-20.03.2022 r.
 • 22-24.04.2022 r.
 • 27-29.05.2022 r.
 • 10-12.06.2022 r.
 • Trening interpersonalny.
 • Rozwój organizacji osobowości
  Treści: organizacja osobowości w ujęciu Kernberga, organizacja osobowości wg McWilliams, rozwój struktury self w ujęciu Sills i Hargaden, procesy wewnątrzpsychiczne, rozszczepienie, nieświadoma relacyjna struktura w Dz2 .
 • Typy osobowości i specyfika procesu terapeutycznego
  Treści: osobowość schizoidalna, paranoidalna, diagnoza w Analizie Transakcyjnej, w ujęciach psychodynamicznych, DSM V i ICD-10, pułapki w procesie terapeutycznym – koncepcja drzwi Paul’a Ware’a.
 • Typy osobowości i specyfika procesu terapeutycznego
  Treści: osobowość bordeline, narcystyczna, dyssocjalna, zależna – diagnoza i proces terapii w analizie transakcyjnej i innych podejściach (j.w.).
 • Typy osobowości i specyfika procesu terapeutycznego
  Treści: osobowość histrioniczna, obsesyjno-kompulsywna, pasywno-agresywna, unikająca – diagnoza i proces terapii w Analizie Transakcyjnej i innych podejściach (j.w.).
 • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie
  Treści: przeniesienie wg. Berne’a, typy przeniesienia w ujęciu Moiso, przeciwprzeniesienie wg. Novellino, przeniesienie i psychologia ego, procesy symbiotyczne w relacji teraputycznej, symbolizacja jako metoda pracy z przeniesieniem, analiza wypowiedzi a przeniesienie.
 • Trauma
  Treść: dysocjacja w ujęciu analizy transakcyjnej, strukturalne i relacyjne rozumienie traumatyzacji w analizie transakcyjnej.
 • Impasy, etyka i deontologia
  Treści: koncepcja impasów wg. Gouldingów, impasy w ujęciu Mellor, wywiad z Rodzicem i inne techniki pracy z krzesłami, zasady etyczne EATA, podstawowe wartości etyczne.

Psychoterapia AT III – praca z klientem indywidualnym trzeci rok szkolenia z AT


Cel Szkolenia: praktyka psychoterapii przedstawiana na forum, analiza problemów praktycznych w koncepcji AT oraz przedstawienie alternatywnych metod pracy z klientem.

Metody: różnorodne metody działania w AT i powiązanie ich z innymi teoriami psychoterapii. Trener wskazuje na zastosowanie innych metod pracy np. eksperymentu, analizy przeciwprzeniesienia, bajki itd. Tak aby student mógł mieć kilka opcji w pracy z pacjentem. Ćwiczenie różnych metod pracy do jednego przypadku. Analiza nagrań.

 • Interwencje terapeutyczne
  Treści: interwencje terapeutyczne Berne’a jako metoda dekontaminacji Dorosłego, transakcje empatyczne Sills i Hargaden
 • Plan terapii i kontrakty na różnych etapach leczenia cz.1 
  Treści: plan leczenia a diagnoza, plan leczenia a kontrakt, strategia 3xP (ochrona, przyzwolenie, moc) cztery etapy leczenia wg. Bene, sześć etapów procesu terapeutycznego wg. Erskina.
 • Plan terapii i kontrakty na różnych etapach leczenia cz. 2 
  Treści: plan leczenia a diagnoza, plan leczenia a kontrakt, zintegrowane podejście Clarkson, indywidualne plany leczenia.
 • Szkoła redecyzji 
  Treści: tło historyczne, warunki wstępne redecyzji – analiza materiału skryptowego, regresywny charakter pracy nad redecyzją, praca nad sceną pierwotną, szkoła redecyzji w pracy indywidualnej i w grupie
 • Podejścia relacyjne, układ pasożytniczy i jego związki z podejściem behawioralno-poznawczym
  Treści: koncepcja racket Berne’a, obieg uczuć pasożytniczych historia i fenomenologia (Erskine), 4 formy pasożytnictwa wg. English, kwestionariusz de Saint Pierre.
 • Praca nad de konfuzją Dziecka
  Treści: superwizja, szczególne problemy pracy terapeutycznej związane z leczeniem Dziecka
 • Podejście neoraichiańskie
  Treści: tło historyczne, znaczenie aspektów cielesnych w pracy terapeutycznej (Lowen, Boodella, Woolams) teoria bio-skryptu (Lenhart), protokół skryptowy, metody pracy.
 • Stan ja Rodzica i jego leczenie
  Treści: interwencje rodzicielskie, self parenting wg James, techniki korygowania parentingu, wywiad z Rodzicem.

Terminy, III rok 2021/2022:

 • 26-28.11.2021 r.
 • 10-12.12.2021 r.
 • 14-16.01.2022 r.
 • 11-13.02.2022 r.
 • 18-20.03.2022 r. Dominique Dye
 • 22-24.04.2022 r. Magali Poujol
 • 13-15.05.2022 r.
 • 10-12.06.2022 r.

Psychoterapia AT IV – praca z grupą i jednostką czwarty rok szkolenia z AT


Cel Szkolenia: przedstawienie teorii psychoterapii grupowej AT w odniesieniu do praktyki osób szkolących się. Analiza praktyki psychoterapeutycznej. Analiza różnorodnych grup.

Metody: wykłady teoretyczne i doświadczenia praktyczne w podobnym wymiarze godzin np. analiza grupy szkoleniowej oraz analiza przedstawionych przypadków.

 • Superwizja
 • TBO Berna
  Treści: struktura grupy, liderzy i członkowie, mit założycielski, kultura organizacji, grupa a jednostką i interwencja w grupie, teoria superwizji grup.
 • Przygotowanie do prowadzenia grup psychoterapeutycznych
  Treści: plan leczenia a diagnoza, plan leczenia a kontrakt, zintegrowane podejście Clarkson, indywidualne plany leczenia.
 • Pierwsza faza procesu grupowego w AT
  Treści: zadania psychoterapeuty i uczestników grupy w pierwszej fazie procesu grupowego, rodzaje interwencji używanych w tej fazie, praca nad granicą zewnętrzną, przeniesienia na terapeutów i innych uczestników grupy. Początek i koniec fazy pierwszej procesu grupowego, podobieństwa i różnice. Psychoterapia grupowa jako katalizator zmian w psychoterapii indywidualnej.
 • Druga faza procesu grupowego w AT
  Treści: zadania psychoterapeuty i uczestników grupy w drugiej fazie procesu grupowego, rodzaje interwencji używanych w tej fazie, praca nad granicą wewnętrzną mniejszą, przeniesienia na terapeutów i innych uczestników grupy. Praca ze szturmem. Czynniki leczące w grupach terapeutycznych, a czynniki leczące w psychoterapii indywidualnej.
 • Trzecia faza procesu grupowego w AT
  Treści: zadania psychoterapeuty i uczestników grupy w trzeciej fazie procesu grupowego, rodzaje interwencji używanych w tej fazie, przeniesienia na terapeutów i innych uczestników grupy.
 • Czwarta faza procesu grupowego w AT
  Treści: tworzenie się podgrup, różnicowanie i zdolność wyrażania swoich preferencji, różnicowanie w ekonomii znaków rozpoznania wobec różnych osób, praca nad skryptami. Proces terapii indywidualnej.
 • Piąta faza procesu grupowego w AT
  Treści: Rozstanie się, analiza doświadczeń emocjonalnych i skupianie się na żałobie. Rola psychoterapeuty, sytuacje trudne w rozstawaniu się, kończeniu terapii.
 • Człowiek w perspektywie AT – integracja koncepcji AT
  Treści: sytuacje trudne w prowadzeniu grup psychoterapeutycznych.

Terminy, IV rok 2021/2022:

 • 12-14.11.2021 r.
 • 10-12.12.2021 r.
 • 14-16.01.2022 r.
 • 11-13.02.2022 r.
 • 11-13.03.2022 r.
 • 08-10.04.2022 r. Yves Verdier
 • 27-29.05.2022 r. Magali Poujol
 • 24-26.06.2022 r.

V – VI roku Szkoły Psychoterapii w Analizie Transakcyjnej


(w zależności, czy osoba ukończyła inną szkołę psychoterapii oraz czy czuje taką potrzebę, będzie uczestniczyła w wybranej ilości lat seminariów) – przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego

Cel Szkolenia:Analiza pracy psychoterapeutycznej studentów oraz uzupełnianie teorii w zgodzie z zapotrzebowaniem studentów.

Metody: analiza nagrań, analizowanie i dyskutowanie zagadnień z prac CTA.

 • Seminaria z superwizjami grupowymi – zapoznawanie się z koncepcjami, które są wspólnie ustalane z uczestnikami, superwizje grupowe.

Opłaty za udział w seminariach:

Warsztat: 250 zł
Prowadzą: PTSTA-P Anna Frączek oraz PTSTA-P Alicja Smelkowska

Zajęcia odbywają się:

– Sobota: 09:30 – 18:00,

Terminy, rok V i VI 2021/2022:

 • 06.11.2021 r.
 • 04.12.2021 r.
 • 05.02.2022 r.
 • 05.03.2022 r.
 • 07.05.2022 r.
 • 04.06.2022 r.
ANALIZA TRANSAKCYJNA