Studium Analizy Transakcyjnej jest I rokiem Szkoły Analizy Transakcyjnej

Cel warsztatówprzede wszystkim przedstawienie teorii (w różnych, podstawowych dziedzinach zastosowania AT, uwzględniając samorozwój). Teoria będzie odniesiona do praktyki. Nieodłączny będzie entuzjazm prowadzących.

Metodysporo wykładów i dyskusji, ale do tego ciekawe i związane z życiem osobistym doświadczenia np. odgrywanie psychodrama, terapeuta – pacjent – obserwator lub doświadczanie w zadaniach różnych aspektów teoretycznych AT.

Szczegółowe informacje na: www.studiumat.pl

 

Warunki przyjęcia*:

 • Odbyte szkolenie 101,
 • Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł,
 • List motywacyjny: gdzie kryterium oceny motywacji są:
  • Chęć uczestniczenia w Szkole AT,
  •  Kierowanie się rozwojem własnym,
  • Uczestniczenie w społeczności AT,
  • Uczenie się AT,

* ostateczna decyzja o przyjęciu do grupy zastanie podjęta przez zarząd CentrumAT na podstawie przesłanych dokumentów.


Uwaga!: Aby zostać uczestnikiem Studium, musisz mieć ukończone Szkolenie 101!		

Formularz zgłoszeniowy:
STUDIUM ANALIZY TRANSAKCYJNEJ, edycja 2021/2022!
<<< Rekrutacja zakończona! >>>


Kontakt:
Opłaty:
 • opłata rekrutacyjna: 50 zł*
 • warsztat : 7 x 500 zł
 • całość: 3550 zł

* podczas wysyłania zgłoszenia należy załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, 

Szkolenie prowadzone jest przez PTSTA-P Annę Frączek lub PTSTA-P Alicję Smelkowską, które w 2016 roku  uzyskały certyfikat Nauczyciela i Superwizora Analizy Transakcyjnej w kontrakcie z Europejskim Towarzystwem Analizy Transakcyjnej (EATA). Trenerem wspierającym jest Filip Zaręba.

PTSTA Anna Frączek i PTSTA Alicja Smelkowska są trenerami szkoleń prowadzących do CTA
Program Studium obejmuje:
 • Wprowadzenie do Analizy Transakcyjnej, kontrakt i Model Funkcjonalny
 • Osobowość – Model Strukturalny i patologie Stanów Ja
 • Komunikacja w AT czyli transakcje, ekonomia znaków rozpoznania i nie tylko (pragnienia i strukturalizacja czasu)
 • Jak grają ludzie?
 • Scenariusz życiowy, rozwój osobowości i redecyzja. Nierozpoznania i pasywności
 • Człowiek w perspektywie AT – integracja koncepcji AT, część 1
 • Człowiek w perspektywie AT – integracja koncepcji AT, część 2
Liczba godzin : 105

 

Terminy spotkań 2021/2022:
 • 26-28.11.2021 r.
 • 17-19.12.2021 r.
 • 21-23.01.2022 r.
 • 18-20.02.2022 r.
 • 11-13.03.2022 r.
 • 08-10.04.2022 r.
 • 13-15.05.2022 r.