Superwizja jest procesem, w którym psychoterapeuta analizuje swoje kompetencje i zjawiska w prowadzeniu terapii. Superwizor pomaga zdiagnozować trudności terapeuty i wspiera zasoby pozwalające przekroczyć te trudności. Superwizja jest niezbędnym elementem kształcenia się terapeutów.

Nasi superwizorzy:

 

Prof. Dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Prowadzi superwizje osób zajmujących się psychoterapią indywidulną i grupową oraz osób zajmujących się diagnozą. Prowadzi superwizję indywidualną i grupową. Pracuje w ujęciu psychodynamicznym i AT.

TSTA – P Dominique Dye

Prowadzi superwizje indywidualne i grupowe dla psychoterapeutów i osób zajmujących się pomocą psychologiczną oraz interwencją kryzysową. Pracuje w oparciu o Analizę Transakcyjną.

TSTA-P  Anna Frączek

Superwizuje osoby prowadzące psychoterapię indywidualną oraz grupową dorosłych i młodzieży. Zajmuje się superwizją osób pracujących w obszarze poradnictwa, diagnozy psychologicznej oraz prowadzenia warsztatów. Pracuje w oparciu o relacyjną Analizę Transakcyjną.

TSTA-P  Alicja Smelkowska

Superwizuje osoby prowadzące psychoterapię indywidualną oraz grupową. Superwizuje osoby zajmujące się poradnictwem, interwencją kryzysową i socjoterapią oraz prowadzeniem warsztatów. Pracuje w oparciu o Analizę Transakcyjną.

PTSTA-P Izabella Bobrowska

Podejmuje się superwizowania osób, które zajmują się psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży, poradnictwem psychologicznym, interwencja kryzysową, prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych i grup wsparcia. Pracuje w nurcie relacyjnej analizy transakcyjnej.

 

CENTRUM ANALIZY TRANSAKCYJNEJ ODBYWAJĄ SIĘ REGULARNIE DWIE GRUPY SUPERWIZYJNE!

 

Godziny superwizji prowadzone przez TSTA-P Annę Frączek i TSTA-P Alicję Smelkowską  (zgodnie z wymaganiami EATA) spełniają warunki pozwalające ubiegać się o międzynarodowy Certyfikat Analityka Transakcyjnego. Na ten moment Anna Frączek, Alicja Smelkowska  są dwiema TSTA – P w Polsce.

Obie grupy grupy superwizyjne, odbywają się w tym samym czasie.

Informacje organizacyjne:

 • maksymalna ilość uczestników w grupie 8 osób,
 • koszt to 200 zł za osobę na miesiąc,

Terminy spotkań:  

 • Niedziela, 29.10.2023 r. – godz. 15:30 – 18:30,
 • Niedziela, 26.11.2023 r. – godz. 15:30 – 18:30,
 • Niedziela, 10.12.2023 r. – godz. 15:30 – 18:30,
 • Niedziela, 21.01.2024 r. – godz. 15:30 – 18:30,
 • Niedziela, 18.02.2024 r. – godz. 15:30 – 18:30,
 • Niedziela, 17.03.2024 r. – godz. 15:30 – 18:30,
 • Niedziela, 14.04.2024 r. – godz. 15:30 – 18:30,
 • Niedziela, 19.05.2024 r. – godz. 15:30 – 18:30,
 • Niedziela, 23.06.2024 r. – godz. 15:30 – 18:30,

Zobowiązanie dotyczy miejsca w grupie, a nie poszczególnych spotkań.

ZAPISY:


 

GRUPA SEMINARYJNO-SUPERWIZYJNA „Psychoterapia młodzieży”

Dla kogo: Dla studentów Szkoły Analizy Transakcyjnej (od II roku), którzy praktykują lub zamierzają praktykować psychoterapię młodzieży.

Cel: Cykl 6 spotkań ma na celu przybliżenie specyfiki pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Sposób pracy: Każde spotkanie będzie się składało z dwóch części:

 • Wstępu – przybliżającego teorię AT odnoszącą się do określonych zagadnień z zakresu diagnozy i interwencji w okresie adolescencji (mini-wykłady, ćwiczenia, dyskusja w oparciu o literaturę i materiały).
 • Superwizji –analizy przypadków z praktyki uczestników.

Informacje organizacyjne:

 • maksymalna ilość uczestników w grupie 8 osób,
 • koszt to 160 zł za osobę na miesiąc.
 • zobowiązanie dotyczy miejsca w grupie, a nie poszczególnych spotkań.

TERMINY I TEMATY SPOTKAŃ:   

SEMESTR 1: 02.02, 23.02, 22.03, 05.04, 10.05, 07.06

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY – UWZGLĘDNIANIE KONTEKSTU ROZWOJOWEGO

Terminy i tematy spotkań:  

LUTY 2024 – 1. termin: piątek 03.02.2024, – godz. 16:00 – 19:00,

Analiza transakcyjna na tle interakcyjnych modeli rozwoju:

 • potrzeby rozwojowe młodzieży w kontekście czynników wsparcia i czynników ryzyka.
 • potrzeby w zakresie rozwoju profesjonalnego psychoterapeutów podejmujących pracę z młodzieżą – refleksja własna.

Literatura:

 • Brzezińska, A. (2020).Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania: środowisko rozwoju, zadania rozwojowe, nabywane kompetencje. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. R. Borkowska (red.), Psychologia Kliniczna dzieci i młodzieży (s. 61 – 109). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
 • Frączek, A. (2020). Psychoterapia indywidualna adolescentów w analizie transakcyjnej. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. R. Borkowska (red.), Psychologia Kliniczna dzieci i młodzieży (s. 879 – 898). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

 

LUTY 2024 – 2. termin: piątek 23.02.2024, – godz. 16:00 – 19:00,

Charakterystyka rozwoju psychospołecznego w adolescencji – główne zjawiska i zadania rozwojowe.

Literatura:

 • Levin, P. (2015). Ego States and Emotional Development in Adolescence. Transactional Analysis Journal 45(3). DOI:10.1177/0362153715599990.

 

MARZEC 2024: piątek 22.03.2024, – godz. 16:00 – 19:00,

Kontrakt w psychoterapii młodzieży.

Literatura:

 • Frączek, A. (2020). Psychoterapia indywidualna adolescentów w analizie transakcyjnej. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. R. Borkowska (red.), Psychologia Kliniczna dzieci i młodzieży (s. 879 – 898). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
 • Przybylski, P. (2021). Specyfika kontraktu trójstronnego w pracy psychoterapeutycznej z adolescentem i jego rodzicami. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (10), 115–128. https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.06

 

KWIECIEŃ 2024: piątek 05.04.2024, – godz. 16:00 – 19:00,

Wyzwania związane z budowaniem przymierza terapeutycznego z nastolatkami – wokół przywiązania i separacji w okresie adolescencji.

Literatura:

 • Drye, R. (1974) Stroking the Rebellious Child. An Aspect of Managing Resistance. Transactional Analysis Journal, V.4, No 3.
 • Frączek, A. (2020). Psychoterapia indywidualna adolescentów w analizie transakcyjnej. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. R. Borkowska (red.), Psychologia Kliniczna dzieci i młodzieży (s. 879 – 898). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
 • Przybylski, P. (2021). Specyfika kontraktu trójstronnego w pracy psychoterapeutycznej z adolescentem i jego rodzicami. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (10), 115–128. https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.06

MAJ 2024: piątek 10.05.2024, – godz. 16:00 – 19:00,

Metafora i wyobraźnia jako techniki pracy z adolescentami.

Literatura:

 • Artbuthnott, D., Artbuthnott, K. (1987) The Use of Imagery and Fantasy Techniques with Adolescents. Transactional Analysis Journal, Vol. 17, No.43.
 • Berardo, C. (2012) The Little Red Car: Metaphor as a Tool for Working with Teenagers. Transactional Analysis Journal, Vol. 42, No. 3.

 CZERWIEC 2024: piątek 07.06.2024, – godz. 16:00 – 19:00,

Integrowanie zadań rozwojowych w spójną całość:

 • wspieranie integracji uformowanych w dzieciństwie stanów ja – w kierunku spójnej osobowości.
 • autorefleksja w kontekście kompetencji psychoterapeutycznych w pracy z młodzieżą.

Literatura:

 • Levin, P. (2015). Ego States and Emotional Development in Adolescence. Transactional Analysis Journal 45(3). DOI:10.1177/0362153715599990.

 

SEMESTR 2: (konkretne terminy zostaną podane w połowie roku)

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY – UWZGLĘDNIANIE KONTEKSTU SYSTEMOWEGO

Terminy i tematy spotkań:  

WRZESIEŃ 2024: piątek xx.09.2024, – godz. 16:00 – 19:00,

Pasywności związane z rozwojowym okresem buntu.

Literatura:

Tony White (1997) Is a Happy Teenager a Healthy Teenager?: Four Levels of Adolescent Anger, Transactional Analysis Journal, 27:3, 192-196, DOI: 10.1177/036215379702700307

 

PAŹDZIERNIK 2024: piątek xx.10.2024, – godz. 16:00 – 19:00,

Gry trzeciego stopnia i dramatyczne wyjścia ze scenariusza w kontekście systemu rodzinnego.

Literatura:

Leisha Douglas (1986) Is Adolescent Suicide a Third Degree Gameand Who is the Real Victim?, Transactional Analysis Journal, 16:3, 165-169, DOI:10.1177/036215378601600304

 

LISTOPAD 2023: piątek xx.11.2024, – godz. 16:00 – 19:00,

Współpraca z rodzicami.

Literatura:

Dolores Munari Poda (2003) A Letter to Parents about Child Therapy,Transactional Analysis Journal, 33:1, 89-93, DOI: 10.1177/036215370303300113

 

GRUDZIEŃ 2023: piątek xx.12.2023, – godz. 16:00 – 19:00,

Szanse rozwojowe okresu dorastania a kontekst społeczno-kulturowy.

Literatura:

Barrows, G. ‘‘Whatever!’’ The WonderfulPossibilities of Adolescence.Transactional Analysis Journal2014, Vol. 44(2) 167-174, DOI: 10.1177/0362153714543077

 

Prowadząca: PTSTA-P Izabella Bobrowska.

Godziny szkolenia zaawansowanego isuperwizji prowadzone przez PTSTA-P Izabellę Bobrowska (zgodnie z wymaganiami EATA) spełniają warunki pozwalające ubiegać się o międzynarodowy Certyfikat Analityka Transakcyjnego.

ZAPISY:

Zadania w superwizji:

 • Stworzenie ramy kontraktu
 • Ustalenie celów
 • Diagnoza
 • Analiza procesów w diagnozie, poradnictwie, psychoterapii, interwencji kryzysowej lub socjoterapii.
 • Analiza interwencji
 • Analiza relacji w superwizji
 • Sprawdzenie realizacji celów