Superwizja jest procesem, w którym psychoterapeuta analizuje swoje kompetencje i zjawiska w prowadzeniu terapii. Superwizor pomaga zdiagnozować trudności terapeuty i wspiera zasoby pozwalające przekroczyć te trudności. Superwizja jest niezbędnym elementem kształcenia się terapeutów.

Nasi superwizorzy:

 

Prof. Dr hab. Lidia Cierpiałkowska

Prowadzi superwizje osób zajmujących się psychoterapią indywidulną i grupową oraz osób zajmujących się diagnozą. Prowadzi superwizję indywidualną i grupową. Pracuje w ujęciu psychodynamicznym i AT.

TSTA – P Dominique Dye

Prowadzi superwizje indywidualne i grupowe dla psychoterapeutów i osób zajmujących się pomocą psychologiczną oraz interwencją kryzysową. Pracuje w oparciu o Analizę Transakcyjną.

TSTA-P  Anna Frączek

Superwizuje osoby prowadzące psychoterapię indywidualną oraz grupową dorosłych i młodzieży. Zajmuje się superwizją osób pracujących w obszarze poradnictwa, diagnozy psychologicznej oraz prowadzenia warsztatów. Pracuje w oparciu o relacyjną Analizę Transakcyjną.

TSTA-P  Alicja Smelkowska

Superwizuje osoby prowadzące psychoterapię indywidualną oraz grupową. Superwizuje osoby zajmujące się poradnictwem, interwencją kryzysową i socjoterapią oraz prowadzeniem warsztatów. Pracuje w oparciu o Analizę Transakcyjną.

PTSTA-P Izabella Bobrowska

Podejmuje się superwizowania osób, które zajmują się psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży, poradnictwem psychologicznym, interwencja kryzysową, prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych i grup wsparcia. Pracuje w nurcie relacyjnej analizy transakcyjnej.

 

CENTRUM ANALIZY TRANSAKCYJNEJ ODBYWAJĄ SIĘ REGULARNIE DWIE GRUPY SUPERWIZYJNE!

 

Godziny superwizji prowadzone przez TSTA-P Annę Frączek i TSTA-P Alicję Smelkowską  (zgodnie z wymaganiami EATA) spełniają warunki pozwalające ubiegać się o międzynarodowy Certyfikat Analityka Transakcyjnego. Na ten moment Anna Frączek, Alicja Smelkowska  są dwiema TSTA – P w Polsce.

Obie grupy grupy superwizyjne, odbywają się w tym samym czasie.

Informacje organizacyjne:

 • maksymalna ilość uczestników w grupie 8 osób,
 • koszt to 200 zł za osobę na miesiąc,

Terminy spotkań:  

 • Niedziela, 29.10.2023 r. – godz. 15:30 – 18:30,
 • Niedziela, 26.11.2023 r. – godz. 15:30 – 18:30,
 • Niedziela, 10.12.2023 r. – godz. 15:30 – 18:30,
 • Niedziela, 21.01.2024 r. – godz. 15:30 – 18:30,
 • Niedziela, 18.02.2024 r. – godz. 15:30 – 18:30,
 • Niedziela, 17.03.2024 r. – godz. 15:30 – 18:30,
 • Niedziela, 14.04.2024 r. – godz. 15:30 – 18:30,
 • Niedziela, 19.05.2024 r. – godz. 15:30 – 18:30,
 • Niedziela, 23.06.2024 r. – godz. 15:30 – 18:30,

Zobowiązanie dotyczy miejsca w grupie, a nie poszczególnych spotkań.

ZAPISY:


 

GRUPA SEMINARYJNO-SUPERWIZYJNA „Psychoterapia młodzieży”

Dla kogo: Dla studentów Szkoły Analizy Transakcyjnej (od II roku), którzy praktykują lub zamierzają praktykować psychoterapię młodzieży.

Cel: Cykl 6 spotkań ma na celu przybliżenie specyfiki pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Sposób pracy: Każde spotkanie będzie się składało z dwóch części:

 • Wstępu – przybliżającego teorię AT odnoszącą się do określonych zagadnień z zakresu diagnozy i interwencji w okresie adolescencji (mini-wykłady, ćwiczenia, dyskusja w oparciu o literaturę i materiały).
 • Superwizji –analizy przypadków z praktyki uczestników.

Informacje organizacyjne:

 • maksymalna ilość uczestników w grupie 8 osób,
 • koszt to 130 zł za osobę na miesiąc.
 • zobowiązanie dotyczy miejsca w grupie, a nie poszczególnych spotkań.

TERMINY I TEMATY SPOTKAŃ:   

1. LUTY 2023: piątek 03.02.2023, – godz. 16:00 – 19:00,

Analiza transakcyjna na tle interakcyjnych modeli rozwoju:

 • potrzeby rozwojowe młodzieży w kontekście czynników wsparcia i czynników ryzyka.
 • potrzeby w zakresie rozwoju profesjonalnego psychoterapeutów podejmujących pracę z młodzieżą – refleksja własna.

Literatura:

 • Brzezińska, A. (2020).Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania: środowisko rozwoju, zadania rozwojowe, nabywane kompetencje. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. R. Borkowska (red.), Psychologia Kliniczna dzieci i młodzieży (s. 61 – 109). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
 • Frączek, A. (2020). Psychoterapia indywidualna adolescentów w analizie transakcyjnej. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. R. Borkowska (red.), Psychologia Kliniczna dzieci i młodzieży (s. 879 – 898). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

2. MARZEC 2023 – 1. termin: piątek 03.03.2023, – godz. 16:00 – 19:00,

Charakterystyka rozwoju psychospołecznego w adolescencji – główne zjawiska i zadania rozwojowe.

Literatura:

 • Levin, P. (2015). Ego States and Emotional Development in Adolescence. Transactional Analysis Journal 45(3). DOI:10.1177/0362153715599990.

3. MARZEC 2023 – 2.termin:piątek 31.03.2023, – godz. 16:00 – 19:00,

Kontrakt w psychoterapii młodzieży.

Literatura:

 • Frączek, A. (2020). Psychoterapia indywidualna adolescentów w analizie transakcyjnej. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. R. Borkowska (red.), Psychologia Kliniczna dzieci i młodzieży (s. 879 – 898). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
 • Przybylski, P. (2021). Specyfika kontraktu trójstronnego w pracy psychoterapeutycznej z adolescentem i jego rodzicami. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (10), 115–128. https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.06

4. MAJ 2023:piątek 05.05.2023, – godz. 16:00 – 19:00,

Wyzwania związane z budowaniem przymierza terapeutycznego z nastolatkami – wokół przywiązania i separacji w okresie adolescencji.

Literatura:

 • Drye, R. (1974) Stroking the Rebellious Child. An Aspect of Managing Resistance. Transactional Analysis Journal, V.4, No 3.
 • Frączek, A. (2020). Psychoterapia indywidualna adolescentów w analizie transakcyjnej. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A. R. Borkowska (red.), Psychologia Kliniczna dzieci i młodzieży (s. 879 – 898). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
 • Przybylski, P. (2021). Specyfika kontraktu trójstronnego w pracy psychoterapeutycznej z adolescentem i jego rodzicami. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (10), 115–128. https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.06

5. CZERWIEC 2023 – 1. termin: piątek 02.06.2023, – godz. 16:00 – 19:00,

Metafora i wyobraźnia jako techniki pracy z adolescentami.

Literatura:

 • Artbuthnott, D., Artbuthnott, K. (1987) The Use of Imagery and Fantasy Techniques with Adolescents. Transactional Analysis Journal, Vol. 17, No.43.
 • Berardo, C. (2012) The Little Red Car: Metaphor as a Tool for Working with Teenagers. Transactional Analysis Journal, Vol. 42, No.

6. CZERWIEC 2023 – 2. termin: piątek 30.06.2023, – godz. 16:00 – 19:00,

Integrowanie zadań rozwojowych w spójną całość:

 • wspieranie integracji uformowanych w dzieciństwie stanów ja – w kierunku spójnej osobowości.
 • autorefleksja w kontekście kompetencji psychoterapeutycznych w pracy z młodzieżą.

Literatura:

 • Levin, P. (2015). Ego States and Emotional Development in Adolescence. Transactional Analysis Journal 45(3). DOI:10.1177/0362153715599990.

Prowadząca: PTSTA-P Izabella Bobrowska.

Godziny szkolenia zaawansowanego i superwizji prowadzone przez PTSTA-P Izabellę Bobrowska (zgodnie z wymaganiami EATA) spełniają warunki pozwalające ubiegać się o międzynarodowy Certyfikat Analityka Transakcyjnego.

ZAPISY:

Zadania w superwizji:

 • Stworzenie ramy kontraktu
 • Ustalenie celów
 • Diagnoza
 • Analiza procesów w diagnozie, poradnictwie, psychoterapii, interwencji kryzysowej lub socjoterapii.
 • Analiza interwencji
 • Analiza relacji w superwizji
 • Sprawdzenie realizacji celów