Psychoterapia jest formą leczenia, której celem jest: rozwój osobowości, radzenie sobie z problemami i objawami chorobowymi, poprawa jakości życia.

Psychoterapia to nie jednorodna teoria i praktyka. Istnieje wiele teorii, sposobów myślenia i oddziaływania. Ta różnorodność może wprowadzać u poszukujących pomocy zamieszanie, jak wybrać i na co się zdecydować? Równocześnie jednak pozwala pomagającym na szersze spojrzenie i lepsze rozumienie klientów. Dlatego w CAT nie identyfikujemy się z jednorodnym sposobem myślenia, a nasz zespół pracuje głównie w dwóch nurtach psychoterapii: analizie transakcyjnej i podejściu psychodynamicznym, wzajemnie wzbogacając swoje myślenie.

W CAT prowadzimy psychoterapię w dwóch formach: indywidualną i grupową.

Psychoterapia indywidualna:

Psychoterapia indywidualna umożliwia pacjentowi koncentrację na swoich wewnętrznych problemach, ich analizowanie i dokonywanie zmian w wybranych przez siebie obszarach, dzięki bezpośredniej relacji z psychoterapeutą. Jest to metoda leczenia i rozwoju osobistego wymagająca zaangażowania obu stron relacji terapeutycznej. W CAT pracuje obecnie czterech psychoterapeutów.

Każdy z psychoterapeutów umawia pacjentów osobiście, zatem chcąc się umówić z danym psychoterapeutą należy kontaktować się z nią lub nim pod wskazany numer telefonu:

Lidia Cierpiałkowska – psychoterapeuta psychodynamiczny – Tel. 728 998 292

Anna Frączek – analityk transakcyjny psychodynamiczny – Tel. 500 206 399

Alicja Smelkowska – analityk transakcyjny gestaltowski – Tel. 664 17 34 17

Psychoterapia grupowa:

Psychoterapia grupowa jest formą oddziaływania, która umożliwia doświadczanie siebie nie tylko w kontakcie indywidualnym, ale też w szerszym kontekście społecznym. Dzięki tej formie pracy terapeutycznej, pacjent może obserwować siebie w różnych relacjach. Może uświadamiać sobie jakie przyjmuje role, jakie problemy powstają w jego kontaktach społecznych, w jaki sposób radzi sobie z emocjami w szerszym kontekście społecznym.

Obecnie w CAT działa jedna grupa psychoterapeutyczna w nurcie analizy transakcyjnej, prowadzona od 2012 roku przez dwie terapeutki: Annę Frączek i Alicję Smelkowską.

Terminy spotkań
 • 2017
  • 08.01.17
  • 05.02.17
  • 05.03.17
  • 02.04.17
  • 07.05.17
  • 04.06.17
  • 02.07.17
  • 06.08.17
  • 01.10.17
  • 05.11.17
  • 03.12.17
 • 2018
  • 07.01.18
  • 04.02.18
  • 04.03.18
  • 22.04.18
  • 13.05.18
  • 10.06.18
  • 01.07.18
  • 05.08.18

przerwa 09.2018

  • 07.10.18
  • 18.11.18
  • 02.12.18
 • 2019
  • 13.01.19
  • 03.02.19
  • 03.03.19
  • 07.04.19
  • 12.05.19
  • 02.06.19
  • 07.07.19
  • 12.08.19

przerwa 09.2019

  • 06.10.19
  • 03.11.19
  • 01.12.19